top of page
person der sidder og skriver i notes bog
MeRoyoga logo hvid

Blog post

Hvad sker under en Reiki behandling?Når jeg udfører en Reiki behandling, er energien der udgår fra mine hænder i området 7-10Hz (Theta- og Alpha-området). Disse frekvenser er forbundet med fysisk healing. Signalerne fra hænderne introducerer elektriske strømme i væv og celler hos dig og fordi blod er væske og er gode ledere af elektricitet, pulserer hele dit kredsløbssystem nu med elektricitet.


Tilfredshed, afslapning, mindre stress, frygt og angst samt en reduktion og i nogle tilfælde eliminering af fysiske smerter og andre tilstande er almindelige observationer fra mine klienter efter en Reiki session. Reiki kan derfor bruges som et yderst effektivt værktøj til personlig vækst samt healing på alle niveauer.


Under en Reiki-session placerer jeg mine hænder på eller lige over din krop. Jeg leder universel energi fra hjerte og arme, og ud gennem mine hænder, hvor det flyder ind i din krop. Jeg bruger ikke min personlige energi, men er i stand til at fokusere energien fra verden omkring dig, og guide den videre ind i dig.


Jeg følger en fastlagt procedure der sikrer, at alle vigtige områder i kroppen aktiveres og hele kroppens energi flow åbnes op. Efter den faste procedure, kan jeg behandle enkelte områder eller symptomer yderligere for det bedste resultat.


Book en times Reiki med mig her


Hvordan virker det?

Alt er fyldt med energi.

Den energi der gennemsyrer din krop går under mange navne såsom; chi, prana eller bevidsthed.

Livsenergien er med til at skabe fosteret i moderen mave, ved at sikre at hver en celle deler sig og finder formål ved at blive de trillioner af celler, der udgør vores fantastiske krop.


Videnskaben har allerede bekræftet tilstedeværelsen af denne energi, bl.a. ved at bruge værktøjer som Kirlian fotografi, udviklet i slutningen af 1930'erne, som kan skabe visuelle billeder af vores energi.


Mange forskellige praktiser er igennem tiden kommet til for at hjælpe med at udvikle og balancere denne personlige energi. Reiki, Qigong, Tai Chi, Meditation, Yoga og Feng Shui er blot nogle få af de mange måder, hvorpå du kan manipulere og øge strømmen af energi.


Hver en celle i din krop og hvert atom i universet befinder sig i en konstant vibrationstilstand. Din krop er energiske af natur, og Reiki fungerer ved at benytte dette. Dine knogler resonerer med lavere frekvenser, mens dit blod, tanker osv. vibrerer ved højere frekvenser. Det skaber en magnetisk puls, som er kendt som en biomagnetisk felt. I østlige traditioner er dette felt også kendt som; Chi, Ki eller Prana, for vores livsengeri.

I forbindelse med biofeltet er det interessant at bemærke, at forskere har fundet ud af, at måling af kroppens magnetiske felter med magnetokardiogrammer ofte giver en mere præcis indikation af, hvad der er sker i kroppen end traditionelle elektriske målinger.


1. Entrainment

Entrainment er tendensen til, at to oscillerende legemer (i bevægelse) låser sig fast i samme frekvens, så de vibrerer i harmoni. I 1665, fandt den hollandsk Fysiker og videnskabsmand Christian Huygens, at hvis han placerede to ure med pendler på en væg tæt på hinanden og svingede pendulerne med forskellige hastigheder, ville de til sidst ende med at svinge synkront til nøjagtig samme hastighed. Huygens indså, at dette koncept gjaldt, ikke bare pendul ure, men fungerer som en grundlæggende fysiklov.

Entrainment er årsagen til at healende energi frekvenser fra behandleren kan overføres til klienten, gennem entrainment og resonans.


2. Forstærkning

Et andet fænomen er forstærkning. Forstærkning gør det muligt for et meget lille felt at producere en stor effekt. I energibehandlingen, er det derfor ikke nødvendigt at behandle hårdere eller mere for at opnå resultater. Der er en tendens til at tro, at hvis vi gør mere eller prøver hårdere, opnår vi bedre resultater. Men energibehandling trosser denne simple logik, at større stimuli skulle producere større reaktioner.

For mange levende systemer kan ekstremt svage påvirkninger være langt mere effektive end stærke påvirkninger. En blid berøring fra en beroligende hånd på din skulder fra en du holder af, kan have langt større effekt end mere hårde berøringer.


3. Intern kommunikation

Reiki er med til at åbne op for kroppens engen interne kommunikationskanaler. Ligesom vi i yoga bruger specifikke stillinger til at åben og skabe et bedre energi flow i kroppen, kan Reiki hjælpe med at åbne op for cellernes kommunikationskanaler, der gør celler i stand til at tale med hinanden og gøre det muligt for cellerne at migrere til steder, hvor de er nødvendige for at igangsætte reparation eller for at bekæmpe sygdomme.


4. Kroppen egen healende intelligens

Reiki energi vil gå derhen hvor det er nødvendigt, når det er nødvendigt, og bevæger sig i den rækkefølge, som klientens krop bestemmer. Reiki energi bestemmer ikke hvad der skal ske i kroppen, men hjælper kroppen med at åbne op for og øge energi flowet.

Når du modtager Reiki, er det som at have en skarp lommelygte, der med sit lys der gør kroppen opmærksom på energi som ikke er i balance. Men det er kroppen selv der beslutter, hvilke energier der skal frigives, hvordan og hvornår, så kroppen ikke længere er bundet til en dysfunktionel måde at være på. Når kroppen har valgt, hvad den er klar til at tage fat på, kan den systematisk frigive den lagrede energi på et cellulært plan forbundet med ubalancen. Cellerne begynder derefter at fungere efter hensigten igen og healingen sker på et fysisk såvel som følelsesmæssig, mental og fysisk plan.


Hvordan bruger kroppen energi?

Alle partikler i kroppen vibrerer med en bestemt frekvens. Denne frekvens kan i mere esoteriske termer betegnes partikelbevidsthed. Denne bevidsthed er det, der aktiverer alle dele af din krop og synkroniserer begivenhederne i din krop. Hver dag benytter din krop denne bevidsthed til at kommunikerer internt imellem cellerne og opretholde harmoni og balancen. Hvis du f.eks. tænker på at tage ned og træne, så begynder din krop sine forberedelser til det i god tid, før du begynder din egentlige træning.


Din krop har en naturlig elektromagnetisk frekvens, som den foretrækker at vibrere med. Når alle niveauer af kroppen er i harmoni med denne frekvens, fungere den interne kommunikation imellem cellerne. Men forstyrres denne frekvens et eller flere steder i kroppen, opstår der dissonans og ubalance.


Læs mere: Ultra kort om energi medicin


Mange ting kan forstyrre frekvensen

Infektion, sygdom, skader, stress, trauma mm. Kan alle ændre eller forstyrre den naturlige frekvens, ofte vil kroppen dog selv-regulerer sig, så harmoni og balance genoprettes, f.eks. efter et sygdomsforløb. Men enkelte gange forbliver større eller mindre områder af kroppens celler fastlåst i dissonans.

Men det er ikke kun fysiske ændringer i kroppen, der kan påvirke og ændre cellernes frekvens. Vores tanker og følelser består af energiske vibrationer på samme måde som vores muskler, knogler og led. Følelser af kærlighed, medfølelse, taknemlighed og påskønnelse skaber særlige harmoniske frekvenser og påvirker hver eneste celle i kroppen gavnligt. Ligeledes skaber følelser af frygt, vrede og angst ændringer i frekvenserne, som så påvirker vores celler.

Minder, tanker og overbevisninger bruger også energi, og vibrerer med deres egen frekvens, hvis vi akkumulerer mange minder og overbevisninger omkring det samme tema, kan dissonans opstå. Hvor vores krop før fungerede som en perfekt timet symfoni, kan den med modstridende energier lagret, komme ud af synk og i ubalance.


Du er født med kraften til at helbrede dig selv.

Du er født med kraften til at helbrede dig selv. Din krop er i en konstant tilstand af at opretholde balancen. Det er den indre energi der hjælper kroppen med at reparere og erstatte aspekter af sig selv efter behov. I en fjern fortid havde vores forfædre en medfødt visdom, der gjorde at de kunne pleje og helbrede sig selv og bevare vitalitet. Over tid er vores fokus flyttet til det der er uden for os selv, og vi har mistet evne til at selv-regulere og kontakten med os selv.


I sammenligning med din egen personlige energi, er Reiki energien det der forbinder dit højere selv med alt omkring dig. Du kan bruge Reiki energi til at hjælpe dig med at balancere din egen energi og krop. Vi er i en tid, hvor videnskaben begynder at validere eksistensen af de energier, der omgiver og eksisterer i hver enkelt af os.


Hvad der gør Reiki så effektivt er, at kroppen ikke behøver at være bevidst om, hvilke overbevisninger, følelser og symptomer, den arbejder med, da den udelukkende fokuserer på at balancere frekvenser i dissonans. Mange af dine overbevisninger eksisterer uden at du er bevidste om dem, og om hvornår og hvorfor du har skabt dem. Med Reiki behøver du ikke at finde frem til årsagerne, men skal kun at være klar til at slippe begrænsende overbevisninger og overgive dig til processen.


Læs mere: Hvad er Reiki healing

Læs mere: En kort historie om Reiki10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page